Danish Offshore Industry

Danish Offshore Industry har været udgivet årligt siden 1982!

37 år på markedet har vist, at der er brug for en samlet oversigt over firmaer, som er involveret i den danske offshore sektor. 2019 udgaven (som udkom 1. februar) rummer således beskrivelser af 100 firmaer, som er leverandører til den danske offshoresektor. Den trykte udgave er på 72 sider i A4 format med en lang række redaktionelle artikler om branchen.

Danish Offshore Industry bliver distribueret på væsentlige offshoremesser i Aberdeen, Stavanger, Amsterdam og Houston, samt til det danske offshoremarked (oplag 5.400 expl).

I Danmark er bogen fast inventar hos de fleste, som arbejder med offshore.

 

Du er nu inde på internetversionen af Danish Offshore Industry. De oplysninger som findes i den trykte version af Danish Offshore Industry, bliver i fuldt omfang lagt ind på internetversionen - også annoncerne. Gå f. eks ind under "category" på startsiden - så vil du hurtigt kunne finde relevante leverandører inden for forskellige serviceydelser. Der er mulighed for at købe bannerreklamer i hver af de kategorier, som den elektroniske markedsplads er delt op i - Kr. 2.300.- pr. kategori. pr. år. Kontakt evt. nedenstående adresse.

 

2020 udgaven af Danish Offshore Industry udkommer fredag den 31. januar 2020. Ønsker du, at dit firma er repræsenteret kan du kontakte udgiveren:

 

Forlaget Ole Camåe

Lerbjergstien 18

3460 Birkerød

Tlf. (+45) 48 17 62 82

info@camae.dk

 

Hvis du ønsker at komme med i 2020 udgaven, kan du registrere dit firma online. Klik på "registration” på forsiden, indtast firma data og sæt kryds i relevante kategorier. (Prisen er kr. 3.700 pr. selskab) – beløbet dækker såvel den trykte udgave samt denne internetversion.

 
© Forlaget Camae 2014-2015. All rights reserved. Subject to typing and printing errors. All prices exclude VAT unless otherwise stated.